Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Quang Hà.
Mã số doanh nghiệp: 2300311419.
Đăng ký ngày 24/08/2007.
Chuyên nghành:
- Chủ trì tư vấn thiết kế và hoạt động kiến trúc phòng cháy & chữa cháy.
- Tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy.
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thiết bị bảo vệ báo động, và các lĩnh vực khác có liên quan...
- Cung cấp và lắp đặt máy móc, thiết bị, phụ tùng phòng cháy chữa cháy.

Sản phẩm mới