Liên hệ

Công ty TNHH Quang Hà
Địa chỉ: Số 42, Đường Nguyễn Văn cừ, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0241.814.874
Số điện thoại: 0973.601.888
Số điện thoại 2: 0985.368.666
VPĐD Hà Tĩnh: Mr. Sử: 0912181636
VPĐD Lào Cai: Mr. Hướng: 0376565456
VPĐD Đà Nẵng: Mr. Thọ: 0905779288
Email: quanghapcccbn@gmail.com